Med skuldsanering menas att en person helt eller delvis befrias från skyldigheten att betala sina skulder.

På bara fem år har antalet skuldsaneringar gått från 5 900 till 10 800 i landet, och en orsak bakom är en lagändring, som gjort det både enklare att ansöka om, och lättare att genomföra, en skuldsanering.

– Oftast är det omvälvande livshändelser som fått ekonomin att rasa ihop för de svårast skuldsatta, förklarar Ann-Charlotte von Feilitzen, som är teamchef på Kronofogden och som ser positivt på att fler kan ges en ny chans.

Ökar i länet

Även i Kronoberg är ökningen rekordstor, från 165 under 2017 till 209 under fjolåret.

Allra störst är ökningen i Växjö, 60 procent – medan det i Markaryds kommun tvärtom har varit en liten minskning. Där var det 11 som beviljades skuldsanering 2018, jämfört med 13 året före.

I Ljungby var det 26 personer som beviljades 2017 och 27 personer 2018, och i Älmhult handlade det om 9 stycken 2017 och 10 under fjolåret.