Många har en föreställning om att det förekommer mer våld mot kvinnor och barn vid jul. Men enligt Kerstin Lenander på Kvinnojouren Märta i Ljungby, som även verkar för Älmhult och Markaryd, är våldet konstant under året.

– Vi har inte fått en enda förfrågan över jul, men det är nog mer kopplat till att socialförvaltningens verksamhet delvis ligger nere. Nu för tiden får vi ofta förfrågningarna därifrån, säger hon.

Men under den senaste veckan har jouren fått förfrågningar från tre kvinnor och tretton barn som har behov av skyddat boende. Eftersom kvinnojouren Märta bara har en lägenhet att erbjuda, som dessutom är upptagen just nu, har socialsekreterarna fått leta vidare.

– Men skulle en hotad kvinna ringa på vår dörr och inte ha någonstans att ta vägen, så försöker vi lösa det, säger Kerstin Lenander.

Det skyddade boendet på hemlig adress är sällan tomt. Ibland flyttar en kvinna ut på förmiddagen och en annan in på eftermiddagen.

– Kvinnojouren behövs mer än någonsin. Trots alla år av upplysning och utbildningar minskar inte våldet. Det sker i alla samhällsklasser, drabbar ung som gammal och är inte kopplat till etniska bakgrunder.

I dag har det blivit vanligare att man även behöver skyddade personuppgifter.

– Förr räckte det med att byta telefonnummer. I och med den nya tekniken är det så mycket mer att tänka på. Man måste vara försiktig med sociala medier till exempel och stänga av gps:en för att inte bli hittad. Där måste vi hålla oss uppdaterade. Det finns mycket större möjligheter att förfölja kvinnor i dag, säger Kerstin Lenander.

Kvinnojouren erbjuder också individuellt stöd till kvinnor och deras barn. Det kan vara alltifrån stödsamtal till praktisk hjälp.

– När man är i kaoset kan det vara svårt att veta vad man ska ta tag i. Det kan vara så mycket som 15-20 myndighetskontakter att hålla reda på. För en person som befinner sig i kris och har flytt hemmet finns inte en suck i världen att man klarar det ensam, säger hon.

Kvinnojouren har också ideell jourgrupp som finns tillgängliga på telefon utanför kontorstid till tio på kvällen.

Kvinnojouren är helt beroende av bidrag från Ljungby, Markaryd, Älmhult, Socialstyrelsen och fonder för att kunna bedriva sin verksamhet.

När de ansöker om bidrag får se ofta redovisa statistik över hur många som har sökt hjälp hos dem. Kerstin Lenander kan tycka det blir för lite fokus på det förebyggande arbetet.

– De ser inte det större perspektivet. Hur vi påverkar lagstiftning, värderingar genom att utbilda och informera och ta del av forskning. Man ser inte värdet i det. Mycket av den lagstiftning vi har i dag har kommit till tack vare undergroundarbete, säger hon.

För bara några år sedan, 2012, var kvinnojouren Märta på väg att lägga ner verksamheten totalt. De fick inte ihop det ekonomiskt för att gå runt.

I år fick kvinnojouren sin ansökan till Ljungby kommun om bidrag för 2016 beviljad först i december månad.

– Så sent som i år har vi aldrig fått det. Det är lite svårt att planera verksamheten när det finns en ekonomisk ovisshet, säger hon.

Trots allt har det också hänt mycket positivt på området. Länsstyrelsen i Kronoberg har till exempel tillsatt en ny tjänst som jobbar med frågorna. I dag är det inte bara kvinnojourerna som anordnar konferenser och utbildningar.

– Fler myndighetspersoner får information och utbildning om hur man bemöter utsatta kvinnor. Det ser vi som positivt, säger Kerstin Lenander.