Kommunstyrelsen hade inget annat val än att godkänna ytterligare pengar till byggandet av Elmeskolan.

Detta gällde kostnadsökningen som uppstått efter semestern, på 18,5 miljoner kronor.

Därmed kommer, som Smålänningen tidigare beräknat, projektet upp i nästan en kvarts miljard kronor.

Ursprungspriset var 215 miljoner kronor.

Men kommunstyrelsen nöjde sig inte med att godkänna den nya räkningen, utan ville gå till botten med problemen kring kostnadsökningen.

I det här fallet valdes något som kallas partnering.

Det arbetssättet är vanligt i byggbranschen och betyder bland annat att antalet missförstånd minskar och att skapa fler kreativa lösningar.

En annan poäng med partnering, som innebär betalning på löpande räkning, är att alla partner ska bli vinnare.

Så blev det alltså inte i Älmhult.

Där med skattebetalarna förlorare med 33 miljoner kronor.

Nu ska kommunen anlita en konsult för att ta utreda turerna kring skolans skenande kostnader.

Uppdraget kostnadsberäknas till cirka 300 000 kronor.

– Vi ska utvärdera det sättet att använda partnering som är gjort i bygget med Elmeskolan, säger Eva Ballovarre.

– Med tanke på de ökade kostnaderna på Elmeskolan är det viktigt att förebygga att det händer igen.

Frågan är med andra ord: Är det partnering som är boven i dramat?

Älmhults kommun har medgett att det gjorts misstag vid budgetkalkyleringen.

Men sedan finns det en annan sida av saken också, och då gäller det enbart de extra kostnader som tillkommit sedan i somras.

En faktor är att konstutsmyckningen ökade med 1,8 miljoner kronor, ventilationen blev 3 miljoner dyrare och elentreprenaden ökade med 1,4 miljoner kronor.

Det hade också räknats fel med 1,8 miljoner på byggentreprenaden och med en halv miljon på storköket.

Till detta ska läggas att politikerna inte har fått ta ställning till de ökande kostnaderna; klartecken har lämnats av kommunala tjänstemän.

Eva Ballovarre:

– Jag vill understryka att vi behövde en ny skola till hösten 2018 och det har tjänstepersonerna verkställt.

– Att den blev dyrare än vad som var beslutat är olyckligt, men när vi granskar de ökade kostnaderna så borde de funnits med från början. Det är nödvändiga saker.

– Vi står inför många stora projekt och måste skapa förutsättningar för att det ska vara en bra process.

Har inte tjänstemännen som godkänt de ökade kostnaderna överskridit sina befogenheter?

– Kostnadsökningarna borde ha förankrats med politiken och så är inte gjort, säger Eva Ballovarre.

– Jag bedömer inte att besluten hade blivit annorlunda om vi fått möjlighet att ta ställning till kostnadsökningarna.

– Inför kommande stora projekt ska processen se annorlunda ut, då styrgrupper ska utses.

Men varför dra över budgeten med ytterligare 300 000 kronor när ni faktiskt vet vad problemet är, att alla kostnader borde varit med från början? Känns inte detta som slöseri med skattepengar?

– Partnering är ett nytt sätt för oss att arbeta. Vi måste snarare bli bättre på att utvärdera våra arbetssätt. Det har inte gjorts i tillräcklig utsträckning tidigare.