Det var redan i våras som det visade sig att kommande besparingar skulle komma att drabba anställda i kommunhuset.

Inför avgörandet har det handlat både om att säga upp personal, att inte tillsätta vaktanta tjänster och att slå samman tjänster.

Vid det tillfället talades det om en besparing på 3 miljoner kronor, men beloppet justerades med ytterligare 4 miljoner kronor.

Tillskottet berodde på investeringar inom tekniksidan.

På tisdagen blev det klart.

I varje fall delvis.

En vakant tjänst som kanslichef tillsätts inte, vilket ger en besparing på 380 000 kronor. Samma sak gäller en tjänst som administratör, då 250 000 kronor sparas.

Detta innebär också att den omtalade tjänsten som kommuncontroller läggs vilande, och där sparas nästan en halv miljon kronor.

Med samma belopp minskas användandet av konsulter.

– Tjänsterna näringslivsutvecklare och centrum- och handelsutvecklare slås samman till en tjänst, säger Eva Ballovarre.

– Detta ger en besparing 2018 på 175 000 kronor och med 350 000 kronor under 2019.

Tjänsten som folkhälsosamordnare plockas bort, då 265 000 kronor sparas nästa år och 530 000 kronor sparas 2019.

Kommunen sparar också nästan 300 000 kronor på att helt digitalisera handlingarna till politikerna.

Vidare ska kommunen dra ner redovisningsarbetet inom ekonomidelen med 135 000 nästa år och 270 000 kronor året därpå.

Dessutom kommer funktionen som integrationssamordnare och arbetsmarknadssamordnare att slås samman.

Det ger en besparing på drygt 700 000 kronor.

– Integrationssamordnaren har sagt upp sig, säger Eva Ballovarre.

– Allt detta ger totalt en besparing på 3,1 miljoner kronor.

Detta innebär att det ska sparas ytterligare 3,9 miljoner kronor i kommunhuset, något politikerna skjuter på framtiden.

– Det ska vi jobba med under hela nästa år, säger oppositionsrådet Elizabeth Peltola (C).

Besparingen, som de politiska blocken är överens om, är vad kommunhuset tål.

Eva Ballovarre:

– Detta är vad vi tycker är rimligt; annars får det en för stor påverkan på verksamheten.

– Vi är ju en kommun som växer.

Besparingen på 7 miljoner kronor utgör 15 procent av den budget som kommunledningsförvaltningen har att röra sig med.

– Det är en väldigt stor del, säger kommunalrådet.

– Den här besparingen är mbl-förandlad och klar och ska börja gälla vid årsskiftet.

För den personal som drabbas handlar det om såväl turordning som uppsägningstider.