Kommunstyrelsen har beslutat att det ska tas fram förslag angående ensamkommande flyktingungdomar.

Tanken är att civilsamhället ska ställa upp.

Detta presenterade politiken för en månad sedan, med tanke på att de som fyllt 18 år får stanna i bygden i avvaktan på beslut om deras framtid.

Enligt reglerna ska de i samma ögonblick som de uppnår 18 års ålder övergå i Migrationsverkets ansvar.

Nu kan ungdomarna i stället få vistas hos frivilliga organisationer eller kyrkliga församlingar. Från dessa håll finns ett stort intresse.

Nästa steg är att kommunen träffar en överenskommelse med aktörer i civilsamhället. Under tiden får de som bor på Haga Park, och har fyllt 18 år, stanna kvar där.

Överenskommelsen beräknas vara klar innan kommunstyrelsen genomför sitt nästa sammanträde.

Beslutet om att stödja detta var inte enhälligt, då Sverigedemokraterna reserverade sig.

Ärendet ska inte behandlas av fullmäktige.