Efter den senaste tidens varma väder har Älmhults kommun infört bevattningsförbud i Älmhult, Delary, Diö och Liatorp.

Anledningen är att fler av vattenverken går för fulla muggar, antingen i närheten av, eller på just sin maximala effekt.

Vattenverken och ledningsnätet är i första hand dimensionerat för normal hushållsanvändning, och inte för att fylla pooler eller att vattna gräsmattan.

Nu är trycket så hårt att kommunen börjar få problem att leverera vatten till kranarna.

De som får sitt vatten från antingen Älmhults eller Diös vattenverk omfattas av bevattningsförbudet.

Vattenverket i Älmhult levererar vatten till Älmhult och Delary. Vattenverket i Diö levererar vatten till boende i Diö, Liatorp, Råshult, Stenbrohult och Möckelsnäs.

Det här innebär att dricksvattet främst ska användas till mat, dryck och hygien.

Vattenslang och högtryckstvätt får inte användas.

Relaterat till artikeln