Kommunstyrelsen i Markaryd föreslår kommunfullmäktige att bifalla S-motionen om att en visselblåsarfunktion ska införas inom Markaryds kommuns verksamheter. Dessutom föreslås det att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att, genom "personalutskottets försorg", ta fram en modell för en visselblåsarfunktion för Markaryd kommun.

Socialdemokraterna yrkade nyligen i sin motion att en visselblåsarfunktion ska utredas och införas i Markaryds kommun. I första ledet ska visselblåsarfunktionen hanteras av extern part och vara avsedd både för förtroendevalda och anställda, anser partiet.

Uppmuntra anställda

I motionen skrev Joakim Pohlman (S), som Smålänningen tidigare noterat, att det är viktigt att Markaryds kommun som attraktiv arbetsgivare uppmuntrar sina anställda att anmäla eventuella missförhållanden och oegentligheter.

Joakim Pohlman:

"Det kan röra sig om anmälningar om mutbrott, bedrägerier, oegentligheter rörande bokföring, ekonomiska brott eller allvarliga former av trakasserier."

Ett komplement

Syftet med en visselblåsarfunktion är att kommunalt anställda tryggt och anonymt ska kunna rapportera oegentligheter och trakasserier.

Joakim Pohlman:

"Idag finns en rutin att vända sig till sin chef, eller chefens chef, och vi anser att visselblåsarfunktion kan vara ett komplement till detta och hanteras av externt företag/part."

Nu ska alltså ärendet diskuteras i kommunfullmäktige i Markaryd, inför ett beslut.

Relaterat till artikeln