Regeringskrisen som har fått statsminister Stefan Löfven att utlysa nyval den 22 mars nästa år är till stor del Sverigedemokraternas fel.

Det anser Stig Claesson, vd för Doxa Plast AB i Värnamo, och även Kristdemokratisk politiker i fullmäktige.

– Kortsiktigt påverkar inte det här de svenska företagen speciellt mycket negativt, inte heller mitt företag, förklarar Stig Claesson.

Ett nytt Italien

Men på längre sikt befarar han att de svenska företagen och hushållen kan drabbas hårt av den här typen av röra som nu råder i riksdagen. Där SD hotar att fälla varje budget som inte följer deras syn på invandring.

Han är orolig för de följder det kan få om det ska fortsätta så här i riksdagen. Där man inte kan enas om budgeten, och där man inte kan ta viktiga beslut för landet.

– Vi kan inte ha ett nytt Italien, långsiktigt är det inte bra att vi får kaos i politiken i Sverige. Det skadar det varumärke Sverige har i dag internationellt och det skadar våra företag, tror han.

Ta udden ur SD

Stig Claessons slutsats är att man måste ta udden ur Sverigedemokraterna.

– Personligen tycker jag att Alliansen och Socialdemokraterna ska sätta sig ned tillsammans och formulera en annan flyktingpolitik. Sverige kan inte ta emot hur mycket folk som helst, säger Stig Claesson.

– Vi måste ta tag i den här frågan. En tredjedel av alla asylsökande söker sig till Sverige. De andra länderna i Europa måste ta sitt ansvar också. Vi klarar inte att ge jobb åt alla vi tar emot och integrera dem här.

Han tror att det här är det enda sättet att få folk att sluta rösta på Sverigedemokraterna och därigenom få slut på kaoset i riksdagen.

– Jag är för att vi ska ta emot flyktingar, det berikar samhället. Jag har själv anställda på mitt företag som kommit hit som flyktingar.

– Men vi måste ha ett flyktingmottagande där vi kan ta hand om dem som kommer hit. Annars kommer Sverigedemokraterna att växa och få 20 procent. SD kommer slita sönder samhället, menar Stig Claesson.