Samtalen mellan Region Kronoberg och Sverigeförhandlingen om höghastighetsbanan verkar inte ha gått som på räls.

Förhandlingarna har pågått sedan våren 2016. Det var då Sverigeförhandlingen presenterade sitt förslag till sträckning för en höghastighetsbana genom Sverige.

I ett pressmeddelande från Region Kronoberg skriver man att man har sagt nej till ett avtal från Sverigeförhandlingen för Kronobergs län.

Region Kronoberg är positiv till en ny stambana och att kronobergarna får bättre och kortare restider till Stockholm, Göteborg och Malmö.

Man vill inte ta ställning till var en station ska placeras i länet. Men man har varit tydlig med att en sådan måste pekas ut.

Man anser att Ljungby, Älmhult och Växjö har tagit fram tydliga underlag för en station, som visar på både regional och nationell nytta.

Men trots det har Sverigeförhandlingen inte pekat ut en stationsort i Kronobergs län.

Region Kronoberg menar därför att Sverigeförhandlingen inte har tagit hänsyn till Kronobergs län. Därför ser man ingen anledning att underteckna Sverigeförhandlingens avtal för Kronoberg.

Kronoberg är den enda regionen där den nya stambanan ska dras fram som inte får en station. Risken är därför uppenbar att Kronoberg och hela sydöstra Sverige hamnar på efterkälken, menar Roland Gustbée (M), ledamot regionstyrelsen.

– Vi har i Kronoberg ett näringsliv som verkar på en internationell arena och som skulle få stor nytta och stärka sin position genom bättre och snabbare kommunikationer. Det är märkligt att Sverigeförhandlingen inte har sett den regionala, nationella och internationella nyttan som skulle kunna skapats genom att låta systemet få en station i länet, säger Roland Gustbée.

Organisationen för byggandet av ny stambana blir inte klar förrän regeringen har fattat beslut om Sverigeförhandlingens förslag. Därför är det oklart vilken betydelse det avtalet Region Kronoberg nu säger nej till har i dagsläget.

– Men det kan inte bli sämre än det förslag som vi nu säger nej till, avslutar Robert Olesen (S), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen och politiskt ansvarig för nationell infrastrukturplanering i Region Kronoberg.

Region Kronoberg anser också på att man behöver öka kapaciteten på både Kust-till-kustbanan och Södra Stambanan och att det ska finnas angöring mellan dessa och den nya stambanan.