Redan i början av maj gav regeringen samtliga länsstyrelser i uppdrag att kontrollera och analysera vattensituationen på regional och lokal nivå i varje län.

Tidsplanen var att länsstyrelserna skulle redovisa resultatet den 15 juni. Av redovisningen skulle också framgå förmågan att förebygga och hantera en situation av vattenbrist.

Nu förlängs alltså uppdraget med slutredovisning den 23 september.

Enligt landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) är syftet med förlängningen av uppdraget att regeringen vill skaffa sig en fördjupad information om utvecklingen av vattensituationen.

- Nederbörden har hittills inte varit tillräcklig för att förbättra läget i vattenmagasinen, och tillgången till vatten är begränsad på flera håll i landet. Regeringen vill med detta beslut fortsatt kunna följa situationen noga för att skapa så goda förutsättningar som möjligt att hantera en eventuell vattenbrist, säger hon.