För att klara sommaren måste förlossningsavdelningen antingen måste hitta ersättare eller få barnmorskor att jobba extrapass.

Bägge alternativen visade sig i år vara svåra att lösa, inte minst eftersom många av barnmorskorna just nu är föräldralediga, samtidigt som flera nyligen har gått i pension.

Några extrapass blev inte heller aktuella, då arbetsgivaren och facket inte kunnat komma överens om villkoren.

– Det var ett dåligt utgångsläge, konstaterar Annika Hull Laine, som är centrumchef för Kirurgi-, kvinno- och barncentrum i Växjö.

För barnmorskorna innebär det ansträngda läget att de istället för att ha fyra sammanhängande veckor har varit tvungna att dela upp sina semestrar i sommar.

Annika berättar att man därmed under den första semesterperioden kunde bedriva verksamheten som vanligt, med full bemanning.

– Den här veckan har vi gått in i semesterperiod två, och då räcker bemanningen inte till. Det innebär att vi har två förlossningsrum mindre i gång, konstaterar hon.

Under de fyra veckorna, 29-32, ligger det beräknade antalet förlossningar på 180, men det är förstås omöjligt att veta hur många som föder tidigare respektive senare än beräknat.

• Hur påverkar situationen de som kommer hit för att föda?

– I bästa fall märker de ingenting, utan allt är som vanligt. Om det är fullbelagt så hänvisar vi till ett annat BB i närheten, och det är något som kan ske även resten av året. Vi har kontakt med Värnamo och Halmstad, som lovat att hjälpa till.

– BB-avdelningen berörs inte, utan eftervården är den samma som tidigare.

• Hur har det gått hittills, har ni behövt tacka nej till patienter?

– Vi har skickat patienter vidare i sommar, och det gjorde vi även nu i helgen. Då har vi rutiner som vi följer, för att det ska bli så bra som möjligt för den havande.

• Hur ser det ut resten av sommaren?

– Det är de här fyra veckorna som vi är underbemannade. Under den sista semesterperioden är vi full styrka igen, och kan ha alla sex rum öppna.