Uppgörelsen betyder att förre it-chefen gjorde sin sista arbetsdag 30 november och att kommunens kostnad för att köpa ut honom blir 1 034 000 kronor, vilket motsvarar cirka 20 månadslöner.

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) säger att bedömningen är att den dom som vann laga kraft tidigare i höstas inte är förenligt med hans arbete som IT-chef i Ljungby kommun.

– Det handlar hans trovärdighet gentemot personalen och mot allmänheten. Det är ju känsliga system man har ansvar för som it-chef, och mot bakgrund av det ser vi detta som den lösning som var minst dålig.

Från det att domen mot honom vann laga kraft har förre it-chefen haft ett annat uppdrag inom kommunen, men Magnus Gunnarsson säger att det inte varit aktuellt att han skulle vara kvar på den posten.

– Nej, när han inte fick prövningstillstånd i högre instans var den samlade bedömningen att detta var den minst dåliga lösningen.

Den summa som förre it-chefen får motsvarar ungefär 20 månadslöner. Det är den andra topptjänstemannen i år som köps ut från kommunen. Har du förståelse för att detta kan väcka frågor och till och med ont blod i organisationen?

– Ja, det har jag absolut, jag förstår det. Det är också därför det har dragit ut på tiden för det är inget roligt beslut att fatta. Men jag vill också säga att det när det gäller skolchefen och it-chefen handlar det om två helt olika fall.