Smålänningen har i flera artiklar berättat

När nämnden hade sitt septembermöte presenterades prognosen för sommarmånaderna juni, juli och augusti, som, trots besparingar, ligger på minus 32 miljoner. Det är en försämrad prognos med 2,3 miljoner.

En anledning är att kostnaden för hyrsjuksköterskor inom hemsjukvården har blivit 400 000 kronor dyrare än vid förra budgetprognosen. Detta beror på den rådande sjuksköterskebristen, samtidigt som en av kommunens sjuksköterskor på halvtid undervisar elever på den nya högskoleutbildningen i Ljungby. En utbildning som på sikt är mycket viktig för kommunen, men som just nu tar från befintliga resurser.

– I dagsläget saknas fem sjuksköterskor i organisationen, berättar Bo Ederström (M), ordförande i socialnämnden.

En annan följd av sjuksköterskebristen är att de som har specialfunktioner nu tvingas gå ut i den ordinarie verksamheten för att täcka upp.

– Den person som har arbetat enbart som demenssjuksköterska finns kvar i organisationen och fortsätter hålla utbildningar inom området, säger Magnus Wallinder.

Att Försäkringskassan har skärpt kravet för assistanstimmar när det gäller personer med funktionsnedsättningar är en annan sak som påverkar förvaltningens ekonomi negativt, då fler vänder sig till kommunen för att ansöka om personlig assistans den vägen.

Samtidigt finns flera ljus i tunneln, bland annat om man tittar på äldreomsorgen, som visserligen fortsätter gå back, men där ekonomin har förbättrats med 830 000 kronor.

Att kostnaderna minskat beror bland annat på schemaändringar och att beslut om utgifter numer tas på verksamhetschefsnivå.

– Vi ser nu resultat av våra besparingar och åtgärder, men än kan vi inte se totalen eftersom sommarens kostnader inte har slagit igenom ännu, säger socialchef Magnus Wallinder.

Man kan också se att sjukfrånvaron inom förvaltningen går neråt, men fler åtgärder behövs för en ekonomi i balans.

– Det pågår ett intensivt arbete i hela förvaltningen att titta över de kostnader man har idag, för att om möjligt förbättra den negativa bild som har uppkommit, säger Bo Ederström.

En åtgärd som redan är beslutad är att de medarbetare som har budgetansvar kommer att erbjudas en intern ekonomiutbildning.

Något som man däremot inte kommer att tumma på är bidragen till pensionärs- och handikappsföreningarna. Bidragen kommer att delas ut i oförminskad skala, och alla de 28 föreningar som har sökt 2017 kommer att få del av kakan.