Premiumartikel

Området nordväst om Berga kyrka föreslås utvecklas med bostäder. En gång- och cykelväg kan anslutas till banvallsleden från Vittaryd i korsningen med Vittarydsvägen.

Foto Pär Grännö

Så ska Lagan utvecklas till år 2035 – industrin kan flytta från centrum

Ett mer sammanhållet centrum, två nya bostadsområden och två större industriområden med fina skyltlägen på ömse sidor om E4 söder om Laganland. Det är några av tankarna som gäller Lagan i förslaget till ny översiktsplan.

Premium-erbjudande

90 dagar för 45kr

Därefter 129kr/mån

Med Premium får du tillgång till följande:
,