I en motion till riksdagen skriver liberalen Emma Carlsson Löfdahl från Eksjö att det inte går att vänta till år 2070 innan Ölandsbron byts ut. Hon vill bland annat att riksdagen röstar för att utreda en andra Ölandsbro.

Hon vill att riksdagen ställer sig bakom en innovationstävling kring en andra Ölandsbro och att riksdagen röstar för att utreda en andra Ölandsbro och att regeringen ges i uppdrag att verkställa beslutet.

"Ölandsbron har 50 år på nacken och ska, enligt planen, stå i ytterligare 50 år. Vad som står klart är dock att bron redan idag inte klarar av sitt ursprungliga uppdrag och inte lever upp till moderna krav på tungt trafikerade leder. Det finns inte längre någon cykelbana och det saknas mitträcke", skriver Emma Carlsson Löfdahl i motionen.