Många är överens om att vi behöver arbeta längre för att klara av att bibehålla välfärden i Sverige. På politiskt håll diskuteras bland annat höjd pensionsålder och andra förslag för att få folk att jobba längre.

Bland de som fyllt 65 har väldigt lite hänt bland sysselsättningsgraden, skriver fyra forskare i en ny rapport från tankesmedjan SNS.

Runt 25 procent av männen och knappt 20 procent av kvinnorna mellan 65 och 69 år arbetar, det vill forskarna bakom rapporten ändra på.

– Det vi noterar är ju att hälsan i den här gruppen har förbättrats på ett tydligt sätt och att det tycks finnas goda förutsättningar för att fortsätta arbeta. Men det betyder ju såklart inte att alla kan fortsätta, säger Lisa Laun, doktor i nationalekonomi och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, som är en av forskarna bakom rapporten till TT.

Forskarna föreslår bland annat ändringar i arbetslöshets- och sjukförsäkringen så att personer upp till 70 år omfattas.