I ett pressmeddelande skriver hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson att hälso- och sjukvårdens ekonomi blöder. En av orsakerna är den allt högre kostnaden för hyrpersonal, och i ett förslag vill regionen nu från den 1 september kraftigt påbörja utfasningen av hyrpersonal.

Åtgärderna som planeras kommer att påverka både personal och patienter.

– Det inriktningsförslag som jag och min ledningsgrupp har lämnat till nämnden innebär att vi på sikt kan använda våra pengar till våra egna medarbetare och för att kunna satsa på utvecklingen av hälso- och sjukvården i länet säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Men utfasningen av hyrpersonalen kommer att få märkbara konsekvenser för patienter och för verksamheten i ett kortare perspektiv. Det innebär att vi inom vården måste arbeta tillsammans över såväl synliga som osynliga gränser.

De konsekvenser han talar om drabbar framförallt Ljungby lasarett. Här kommer akutmottagningen att stängas nattetid. Enligt Per-Henrik Nilsson innebär inte att akutvården försvinner helt från Ljungby nattetid, men troligtvis kommer patienter inte längre kunna åka direkt till lasarettet vid akut sjukdom.

– Du kommer få ta en kontakt och få ett besked var du kan vända dig, säger han till som var först med att rapportera om förslaget.

Enligt förslaget kommer akutmottagningen att vara öppen dagtid fortsättningsvis. Även akutkirurgi kommer endast att utföras på dagtid i Ljungby.

Region Kronoberg menar också att förslaget innebär en ökad operationskapacitet i Ljungby, ökad bemanning på medicinkliniken i Ljungby och bibehållet antal vårdplatser. Lasarettet ska kunna ta emot palliativa patienter och patienter från kommunal hemsjukvård dygnet runt.

I Växjö kommer antalet operationssalar vara fortsatt reducerat under hösten 2017.

Protesterna kommer direkt från politiker i Ljungby:

– Detta är ett dåligt förslag. Vad blir nästa steg. Jag tror att det finns agendor vi inte ser. Jag är rädd för att detta är ett första steg till att lägga ned akuten helt och hållet, säger kommunalrådet Magnus Gunnarsson (M) till Radio Kronoberg.

– Vi kommer att göra allt för att det inte skall hända. Om jag är rätt underrättad är det ett tjänstemannaförslag. Nu skall jag diskutera detta med mina partikamrater som sitter i nämnden, säger Carina Bengtsson (C)

Beslut om förslaget kommer att fattas den 22 juni.