Bilen stod parkerad på Ikeas parkering där någon försökt att bryta sig in i den. Försöket har dock misslyckats men med resultatet att skador uppkommit på karmen.