"Det kommunicerades ut i förra veckan att utbetalt försörjningsstöd generellt hade minskat i landet. Hur ser utvecklingen ut i vår kommun från till exempel 2016 och fram till 2018?"

Det undrar en person som kontaktat Markaryds kommun via synpunktshanteringssystemet "Säg vad du tycker"

Det svar som ges på arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen i Markaryds kommun är att den utbetalda försörjningsstödet ökat under de sista tre åren, det vill säga åren 2016 - 2018. Och skriver Elisabeth Fock, som är förvaltningschef för arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen i Markaryd:

"Innevarande år visar prognosen på samma utfall som 2018."

Elisabeth Fock förklarar att det "systematiska arbetet inom den tillfälliga arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen" har som syfte att få fler kommuninvånare i arbete och därmed egen försörjning. Detta ska då resultera i att mindre försörjningsstöd behöver betalas ut av kommunen i framtiden.