Personen vårdades på ett särskilt boende och har inte varit inneliggande på sjukhus.

– Den avlidne bodde på den avdelning, där vi sedan tidigare har bekräftade fall av covid-19. Alla insjuknade isolerades omgående i sina egna lägenheter, så snart de uppvisat symtom på luftvägssymtom. Aktuell enhet är också tillsluten och personalen vistas eller arbetar inte någon annanstans under sitt arbetspass, säger Anneli Loberg, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen i ett pressmeddelande från Alvesta kommun.

På grund av patientsekretessen kan de inte berätta vilket äldreboende det handlar om och kan inte heller informera övriga boendes anhöriga.

– Det är en allvarlig smitta för personer i den här målgruppen och vi har varit medvetna om att det bara var en tidsfråga innan vi skulle få vårt första dödsfall, men det känns naturligtvis tungt, säger Anneli Loberg.

Besöksförbud

Alvesta kommun har under en tid haft en restriktiv besökspolicy, för besökare till särskilda boenden, som innebär att man ska från besök om man känt sig sjuk eller visat symtom på covid-19.

Fredagen 27 mars infördes besöksförbud vid samtliga särskilda boenden i länet.

– Det finns tydliga rutiner inom verksamheten för hur man hanterar personer som är eller misstänks vara sjuka och i nuläget finns det skyddsutrustning i tillräcklig omfattning. Vi har också nära samarbete med regionens smittskyddsenhet, säger Arnold Lennartsson som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Alvesta kommun (MAS).

"Tyvärr väntat"

Christian Romin Blomkvist som är smittskyddsläkare i Kronobergs län ger sin reaktion i ett pressmeddelande från regionen.

– Vi känner med de anhöriga. Det är för våra äldre och för personer i riskgrupper som det nya coronaviruset kan få de allvarligaste konsekvenserna. Att även vi i länet skulle få dödsfall är mycket beklagligt, men också tyvärr väntat.

Just nu finns 53 bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län. 3 personer vårdas på sjukhus.

Relaterat till artikeln