Det försämrade säkerhetsläget i Europa får även Sverige och Kronobergs län att vidta åtgärder. I ett pressmeddelande informerar Länsstyrelsen i Kronobergs län om en ny överenskommelse som kommer undertecknas i morgon på residenset.

- Att vi undertecknar överenskommelsen innebär att länets aktörer agerar gemensamt för att på ett effektivt sätt utnyttja länets samlade resurser och kompetens för ett säkrare Kronoberg, säger Landshövding Ingrid Burman.

Krisberedskapen i länet är god menar hon då krisberedskapen byggts upp sedan stormen Gudrun 2005 av aktörerna i Krissamverkan Kronoberg, det vill säga av kommunerna, polisen, räddningstjänst, Försvarsmakt, SOS Alarm, Region Kronoberg och Länsstyrelsen.

Den nya överenskommelsen ska ge en ökad möjlighet att stötta uppbyggnaden av totalförsvaret och vara med i att bygga det civila försvaret i länet.

– Vi håller på att bygga upp en paraplyorganisation för att bäst kunna jobba med de här frågorna, säger beredskapsdirektör Max Hector.

Ett regionalt råd kommer att arbeta med att ta ut den långsiktiga inriktningen. Rådet består av länets kommunchefer, kommunalråd, regionråd, landshövding, länsråd, regiondirektör, Försvarsmakten, räddningstjänsten och polisområdescheferna.

En konkret sak som medborgarna kan märka av detta är en ökad satsning på räddningstjänsten i länet.

– Vi behöver fler personer som kan grundläggande räddningsinsatser, säger Max Hector.

Menar du att det behövs en utökad deltidskår?

– Ja dels det, men vi behöver fler människor som är engagerade i frivilligorganisationer och som vi kan knyta till oss.