Efter att ha pratat med boende på Exhultsvägen i Timsfors och intilliggande gator, så har det, skriver Gege Blank (SD) i en motion, framkommit att hastigheten på framför allt Exhultsvägen, men även bland annat Prästtorpsvägen, är för hög. Den höga hastigheten gör att folk inte känner sig trygga, samtidigt som det rör sig mycket barn i området, påpekar Blank.

Gege Blank föreslår i sin motion att hela området öster om Ljungbyvägen görs om till en zon med maxhastigheten 30 kilometer i timmen. Detta alternativt att Exhultsvägen och Prästtorpsvägen blir "30-vägar", då det är dessa vägar som de boende känner sig otrygga med på grund av för höga hastigheter.

Som ytterligare ett alternativ föreslår Blank vägbulor på de nämnda vägarna i Timsfors.