Påföljden blir dagsböter 50 om 350 kronor för företagaren, som enligt Växjö tingsrätt gjort sig skyldig till brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Företagaren, som bor och är verksam i Markaryds kommun, förnekar brott. Han har också haft tillstånd för att hantera de pyrotekniska artiklar som det handlar om.

Men tingsrätten kommer fram till att han förvarat fyrverkerierna på fel sätt, inte varit tillräckligt aktsam och inte vidtagit tillräckliga försiktighetsåtgärder. Bland annat har det funnits en fungerande eldstad inte långt från det förråd där fyrverkerierna förvarats. De explosiva varorna skulle, enligt tillståndet, ha förvarats i en container på hans tomt.

Företagaren säger att han i december 2018 upptäckte att containern var fuktskadad och han då kom fram till att fyrverkerierna inte var brukbara längre. I februari 2019 forslade han bort containern och hade alltså istället fyrverkerierna i ett förråd på sin fastighet.