Kanske sparade sig ledamöterna till avgörandets stund senare i kommunfullmäktige, för även om positionerna markerades kom det aldrig till några större sammandrabbningar under de två timmar som debatten kring budgeten varade.

Visserligen slog den röd-gröna gruppen fast att man inte vill skjuta på renoveringen av Grand, men när alliansen inte nappade på det debattbetet kunde Anne Karlsson (S) i stället konstatera att hon kände sig ganska nöjd med det arbete som budgetberedningen.

– Vi ställer oss bakom de förslag som ligger, men vi prioriterar lite olika, sa hon inledningsvis, och konstaterade att vad som är helt överskuggande är att kunna erbjuda medborgarna en bra service.

Som exempel på saker som äventyrar god service nämnde Anne Karlsson att underbemanning inom vården leder till ökade sjukskrivningstal. Därför vill de röd-gröna satsa ytterligare 1,2 miljoner inom äldreomsorgen, 3 miljoner till ökad och 500 000 till barnomsorg på obekväm arbetstid.

– Vi ser att barn och unga far illa under sin skoltid. Därför vill vi ge mer resurser till elevhälsan.

De röd-gröna vill dessutom se över ägardirektiven till Ljungbybostäder för att se om ambitionsnivån när det gäller byggande av hyresrätter kan höjas. Detta mot bakgrund av uppgifter från Ljungbybostäders ledning att 2 400 personer just nu står i lägenhetskö.

Jan Lorentzon (SD) upprepade sitt partis krav på en skattehöjning på 50 öre.

– Ljungby kommun har ett resultatmål på 2 procent för att vara självförsörjande. För att nå detta måste skatten höjas, sa Lorentzon som ville öronmärka 10 miljoner för äldreomsorgen.

En uppfattning som SD i kommunstyrelsen dock var ensam om. Ann-Charlotte Wiesel sa att kraven på skattehöjningar då och då dyker upp som "gubben i lådan" och pekade på att minimajoriteten i regionen flaggat för en nästan lika stor skattehöjning.

– Detta tillsammans innebär 250 kronor mer i skatt för normalinkomsttagare. Pengar som räcker till mat i en vecka för en pensionär.

Inte heller den annars nog så heta frågan om överföringsledningen rörde upp några känslostormar bland de folkvalda.

SD och Alternativet vidhåller sin kritik mot den planerade ledningen.

– Folk är oroliga och undrar om detta verkligen är nödvändigt, sa Roland Johansson (Alt) som tyckte att Tommy Göranssons (MP) förslag inte bör nonchaleras.

Carina Bengtsson replikerade att man visst lyssnat till Göransson och att man dessutom tillsatt en oberoende konsult som ska utreda de alternativ som finns.

– Och va-planen har vi redan tagit i fullmäktige.

Roland Johansson var emellertid inte svaret skyldig.

– Vi har inte tagit beslut om en ledning som ska kosta 200 miljoner.

När det väl kom till omröstning visade det sig att alliansen på två punkter kom att gå oppositionen till mötes. Dels i fråga om de extra 1,2 miljonerna till äldreomsorgen och dels en halv miljon till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Nu är det alltså kommunfullmäktige som på sitt kommande sammanträde ska fastställa budgeten för 2018. Om den relativa enigheten består kommer att visa sig, men kommunalrådet Magnus Gunnarsson har i alla fall sina aningar.

– Vi har fått en förvarning om den storm som kommer…