I sin interpellation till Marcus Walldén (M) påpekar han att kostnaden kommer att bli högre än planerat och undrar vad det beror på.

För det andra så uppmärksammar han det faktum är den nya förskolan ytmässigt kommer att bli mindre än tidigare byggda förskolor. En konsekvens blir, enligt Magnus Carlsson, att det inte bli plats för så många barn som planerat.

Två konkreta frågor ställs i interpellationen.

I den ena så undras om Klövervägens förskola skall bli en mönsterförskola för kommande förskolebyggnader i kommunen.

I den andra så frågar han om SKL:s upphandling av förskolebyggnader för hela landet kan vara ett alternativ för Ljungby.