"Trots genomfördutredning av konsulter kvarstår fortfarande för oss ett antal obesvarade frågor", skriver trion som består av Mats Höstbo, Carl-Johan Roubert och Kenneth Pettersson.

De frågor man vill få besvarade handlar bland annat varför den nuvarande VA-plan som godkändes i januari 2014 inte antagen av kommunfullmäktige och vill också få svar på vilka problem som överföringsledningen Bollsta-Ljungby ska lösa.

"Det vill säga, vilken är orsaken till denna stora investering?", frågar man.

De tre vill också veta hur det nya verksamhetsområdet längs hela överföringsledningen kommer att se ut och om detta område kommer att omfatta både vatten och avlopp.

Man vill också veta om samtliga fastighetsägare inom verksamhetsområdet kommer att bli tvingade sin fastighet och om det i så fall gäller såväl vatten som avlopp.

Totalt omfattar trions frågelista 14 punkter som slutar med ett konstaterande att Ljungby kommun har visioner för utvecklingen längs Bolmens östra strand.

"Vilka andra investeringar längs Bolmens östra strand har kommunen planerat och budgeterat för?" frågar man avslutningsvis.