Kyrkovalet brukar kallas det bortglömda valet, vilket också har avspeglat sig när det gäller antalet röstberättigade som röstar.

Men i Stenbrohult är det lite annorlunda.

Där tar såväl Framtidens kyrka som Borgerligt alternativ nu sats inför valdagen, och hoppas att valdeltagandet blir som förra gången.

Där var valdeltagandet högre än på många andra håll.

Framtidens kyrka, som nu innehar majoriteten i församlingen, är en opolitisk grupp som har fått ihop 24 kandidater.

Just att engagera så många som möjligt var en av tankarna när gruppen bildades inför det senaste kyrkovalet.

Ledordet: Att jobba för kyrkans väl och ve.

– Man måste vara så många som 24 stycken för att kunna hålla igång verksamheten, säger Laila Hult.

– Utvecklingen har gått mot att enbart ha samlingslistor, säger Anton Härder.

Härder menar att skiljevägen är vilken form av verksamhet man ska ha, något som är tydligt i minst en fråga i Stenbrohults församling.

Medan Borgerligt alternativ vill verka för en fri församlingstillhörighet, är motståndarna av helt motsatt uppfattning.

– Det skulle underminera de ekonomiska förutsättningarna om man får välja vilken församling man vill tillhöra, säger Anton Härder.

– Vi tycker att man ska tillhöra den församling som man är skriven i.

Framtidens kyrka vill ha en öppen kyrka, där alla är välkomna.

Det parti som nu sitter vid makten är tydliga med att musikveckan i Stenbrohult kommer att fortsätta.

Anton Härder:

– Man får inte glömma att kör och musik är en viktig del av gemenskapen. Vi kommer att budgetera för en musikvecka 2018.

– Det är viktigt att också satsa på barn-och ungdomar; St: Luigis fotbollsskola ska också prioriteras.

En speciell sak som gäller inför det här valet är att alla nyinflyttade i Hagabo faktiskt tillhör just Stenbrohults församling.

Detta kanske kommer som en överraskning för många.

För att nå dessa väljare har Stenbrohults församling skickat ut information till hushållen där, vilket gjordes i slutet av augusti.

Även halva Möckelns samhälle tillhör Stenbrohults församling.

– Vi har inte lyckats hitta någon som bor i Hagabo till vår lista, säger Anton Härdar.

– Det har varit viktigt att hitta personer med olika bakgrund som alla känner för svenska kyrkan i Stenbrohult.

Framtidens kyrka är på det klara med att skatten inte ska höjas.

När det gäller valet i Stenbrohults församling ordnas vallokaler i Urania, sockenstugan samt i församlingshemmet i Liatorp.

– Vi hoppas kunna höja valdeltagandet, säger Laila Hult.

– Detta visar bland annat att vi har skött oss.