På vårdcentralen sker det första mötet mellan invånaren och vården. Där finns personer man känner igen och de känner besökaren. Personal som ser hela människan. Därför är vårdcentralen navet i sjukvården.

I Sverige läggs under 20 procent av regionens kostnader på primärvården (vårdcentraler). Det är din kommun och region som svarar för den nära vården genom hemsjukvård och vårdcentral. När vårdcentralen inte kan lösa problemet går man vidare till sjukhus. Där finns specialiteter när de behövs.

Vårdcentralen i din kommun är första etappen i vårdkedjan. Därför är den också den viktigaste delen, enligt Liberalerna. Där blir de flesta problem lösta. Innan man satsar på sjukhus måste därför en satsning ske på den nära vården.

Varför är den nära vården så viktig?

- Finns i alla kommuner och större orter. Resan är kort.

- Du känner personalen som jobbar där – de känner dig.

- Den nära vården ser hela människan och är jämlik.

- Färre besök på akuten.

- Samarbetet mellan kommunen och regionen är nära. Viktigt för många äldre.

Vad måste regionen göra för att den nära vården skall bli bättre? Liberalerna vill följande:

- Tätare samarbete mellan kommunen och regionens personal.

- Ta tydligt ansvar för att hålla oss friska och må bra. Friskvård.

- Fler vårdtjänster på vårdcentralen, så att du slipper åka till sjukhuset. Specialisterna skall komma ut till dig.

- Åtgärder som ökar den fasta bemanningen (lön, personalinflytande, med mera).

- Särskild kontaktperson/team, gärna läkare, som ger trygghet.

- Bra lokaler för all verksamhet.

- Ny teknik ger snabbare och bättre hjälp på vårdcentral, äldreboende och i hemmet.

Äldrevården Kronoberg är ett projekt som förbättrat den nära vården. I Borgholm på Öland har vårdcentralen blivit närsjukhus. I Ryd pågår ett försök där läkare gör besök i hemmet och man jobbar aktivt med nära kontakter.

Liberalerna anser att det finns lösningar som kan ge snabba förbättringar. Satsning på nära vård gör vårdcentralen attraktiv att jobba hos och då blir det lättare att få fast personal.

Vi behöver inga långa utredningar. Det gäller att komma igång med samarbete och praktiskt arbete. När vi gjort dessa satsningar vet vi mer om hur sjukhusen ska se ut. Gamla och nya. Så har regionfullmäktige beslutat. Den nära vården måste öka och sjukhusvården minska.

Utred nära vård först – sedan nya sjukhuset.

Bo Bergsjö (L), Hälso- o Sjukvårdsnämnden

Eva R Ericsson, (L) Folkhälsoberedningen