Sammanlagt har fem gatlampor i närheten av Älmhults församling har blivit krossade. Två stycken av gatlamporna ska ha krossats redan under den 10 juni till den 11. Medan de resterande tre blev krossade någon gång mellan den 12 juni och den 15 juni.

Det är Älmhults församling som äger gatlamporna. Brottet är rubricerat som skadegörelse.