Kommunstyrelsens ordförande i Markaryd, Bengt Germundsson (KD), Brevet är riktat till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor, där han ger råd om hur hon och politikerna i KD:s riksdagsgrupp kan lära sig av Markaryd.

– I samband med partidagarna i Almedalen har SVT opinion vänt sig till partiföreträdare i alla kommuner där respektive parti har fått flest röster i kommunvalet. Uppdraget var att jag skulle ge min förklaring till Kristdemokraternas framgångar i Markaryd, säger Bengt Germundsson.

Germundsson skriver att KD hade 5,7 procent av rösterna i valet 1994 och i det senaste kommunvalet var den siffran 44,9 procent.

Han skriver att i en liten kommun blir också exemplets makt viktigt och det gäller att vara ett gott föredöme. Vad du gör betyder ofta mer än vad du säger.

Han avslutar med att skriva: Låt dig inspireras av våra framgångar och vårt arbetssätt i Markaryd, Ebba! Då är jag övertygad om att Kristdemokraterna kommer att få ett större väljarstöd också på nationell nivå i valet 2018.

– Egentligen innehåller brevet inga direkta nyheter. Eftersom jag även sitter med i partistyrelsen är nog mitt förhållningssätt till dessa frågor ganska välkänt. Även i partistyrelsen försöker jag hela tiden att lyfta fram viktiga kommunala frågor i rampljuset, säger Bengt Germundsson.

Läs brevet i sin helhet här.