Kvinnan har under en längre tid varit överförmyndare till flera personer i Ljungby kommun. Det innebär att hon har varit gode man och därigenom haft tillsyn över en omyndig persons ekonomi.

Fick vite på 28 000 kronor

Under hösten 2017 avslutade hon sitt uppdrag som gode man för sju personer utan att lämna in sluträkning för dessa. Det innebär att hon inte fyllt i en fastställd blankett inom en månad från avslutat uppdrag, vilket är ett krav som ställs när man avslutar uppdraget som överförmyndare.

Kvinnan fick påminnelser om att lämna in de sju sluträkningar. När de inte betalades ansökte Överförmyndarnämnden i Ljungby kommun att tingsrätten skulle döma ut vite. Under början av augusti utdömde Växjö tingsrätt 28 000 kronor i betalningsskyldighet till staten, vilket Smålänningen skrivit om tidigare.

Nämndens begäran avslogs

I ytterligare två fall har kvinnan avslutat sina uppdrag som gode man i Ljungby kommun. De avslutades under december 2017. Kvinnan fick påminnelser om att lämna in sluträkning för fallen.

Kvinnan fick beskedet att hon skulle få vitesföreläggande om hon inte lämnade in sluträkningen inom tre veckor. Samma dag som Överförmyndarnämnden gjorde ansökan gällande utdömande av vite genom Växjö tingsrätt kom sluträkningen in. Därav har Överförmyndarnämndens begäran om utdömande av vite i de två fallen avslagits.

Relaterat till artikeln