– Man måste börja i rätt ände, i stället för att skriva en frågelista skulle man satt sig ner och rett ut vad man vill ha och gjort en ordentlig uppdragsbeskrivning och presenterat detta för konsulterna, säger Tommy Göransson.

För snart tre veckor sedan begärde Tommy Göransson att få ta del av uppdragningsbeskrivningen och den beställningsskrivelse som hör till ärendet med överföringsledningen mellan Bollstad och Ljungby.

Tekniska nämndens ordförande KG Sundgren (C) svarade då med att skicka dokument som Göransson redan tidigare fått ta del av.

I förra veckan skrev Tommy Göransson ett nytt mejl till kommunen och upprepade sin begäran.

Göransson har också besked av kommunalrådet Magnus Gunnarsson (M) att uppdraget att utreda projektet gått till en opartisk konsult.

"Jag vill inte tro att det är så illa att utredningen ska utföras av tekniska förvaltningen som jag inte anser är en oberoende konsult", skriver Göransson i sitt mejl.

Anledningen till Göransson intresse för uppdragsbeskrivningen är att denna bör visa att konsulten fått i uppdrag att utreda även alternativa lösningar för överföringsledningen.

KG Sundgren säger att anledningen till att Göransson inte fått de handlingar han efterlyser beror på att dessa inte existerar. Däremot finns ett brev till tekniska förvaltningen där uppdraget kortfattat beskrivs.

Förutom detta finns det ytterligare ett dokument med rubriken "Frågor som behöver redas ut" där ett antal spörsmål listas. Bland annat har konsulterna i uppdrag att jämföra de ekonomiska förutsättningarna för alternativen minireningsverk och överföringsledning och hur andra kommuner har hanterat dessa varianter. En annan, inte minst för invånarna, är om det kommer att behövas ytterligare taxehöjningar i projektets spår.

– Det är dessa två handlingar som vi gett till konsulterna, säger KG Sundgren.

Att man gör så här, det vill säga låter utredningsprojektet växa fram under dialog mellan uppdragsgivare och -tagare, är som KG Sundgren ser det inte något konstigt.

Även Magnus Gunnarsson (M) har lite svårt att förstå Tommy Göranssons inställning.

– Han tror nog att det vi kom fram till då skulle vara något mer fylligt. Men så kan man inte göra, vi får träffa konsulterna och under hand klä på och vara mer detaljerade, säger Magnus Gunnarsson, som på onsdagseftermiddagen träffade Tommy Göransson.

På onsdagseftermiddagen träffades Tommy Göransson och Magnus Gunnarsson, ett möte som Göransson beskriver som positivt.

– Men jag överväger fortfarande att JO-anmäla Ljungby kommun för hanteringen. Det kan inte vara rätt att man ska behöva vänta i två tre veckor på att få ut handlingar.

Göransson understryker dock att det han ser som verkligt allvarligt är att kommunen hanterar stora summor pengar utan att titta på de alternativ som finns.

– Det är ju trots allt 200 miljoner kronor det handlar om.