Frågan om kommunen ska erbjuda äldre kommuninvånare gratis broddar debatterades ordentligt vid fullmäktiges novembermöte. På ena sidan stod Elizabeth Peltola (C) som menade att det finns väldigt lite stöd i forskningen för att det faktiskt får positiva konsekvenser att dela ut broddar. På den andra sidan stod Socialdemokraterna, som låg bakom förslaget, och de stödde sig mot...

– Vi borde tänka på att det kan finnas bättre sätt att använda de 400 000 kronor det skulle kosta. Vore det bättre att lägga det på sandning? Sa Elizabeth Peltola och fick medhåll av Sonja Emilsson (M).

– Bara för att en uppnår en viss ålder betyder det inte att en inte har ett eget ansvar. Jag tycker också att det är fel att säga att vi delar ut gratis broddar, eftersom inget är gratis.

Lars Ingvert (S) talade om den samhällsekonomiska besparing som det skulle innebära om kommunen lyckades förhindra benbrott genom broddarna.

– På årsbasis tror jag att det kostar en hel del. Och det är också den typen av skador som blir inledningen till långvarig vård, sa han.

– Och även om det inte minskar antalet skador så är det en service och trygghet för invånarna.

Predrag Jankovic (V) hänvisade till en forskningsrapport från Luleå Tekniska Universitet om att broddar kan förebygga en tredjedel av halskador.

Peltola kontrade:

– Detta må vara en liten fråga men ibland väcker även de uppmärksamhet. Detta handlar om principer, och tjänstemännen avråder oss från att införa detta.

Socialdemokraterna fick med sig så väl Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och med det röstades utdelning av broddar igenom.