Härlunda och Virestads LRF-avdelningar var initiativtagare till ett krismöte med anledning av att den ökade vildsvinsstammen har blivit ett hot mot lantbrukare i Kronoberg.

Krismötet i måndags resulterade i ett upprop till Sveriges riksdag med 200 underskrifter och ett åtgärdsprogram i sex punkter.

På plats fanns bland annat riksdagsledamöterna Monica Haider (S) och Per Schöldberg (C), som fick uppdraget att föra uppropet vidare till Stockholm.

I tisdags blev det gjort. Monica Haider (S) överlämnade förslaget från Virestad-Härlunda LRF om hur vildsvinsstammen kan minskas till landsbygdsministern Jennie Nilsson.

– Det är en viktig fråga som faktiskt är akut för lantbrukare och skogsägare, som får se mycket av sitt arbete förstöras av vildsvinen, säger Monica Haider i ett pressmeddelande.

Åtgärderna innebär bland annat förbud mot utfodring, skottpengar vildsvin, vildsvinsskadefond, skyddsjakt, utökad fällfångst och enklare försäljning i handeln.

– Kronoberg är det län som är mest drabbat i landet och vi behöver arbeta aktivt för att lyfta den problematik stammen är upphov till, där enskilda företag drabbas hårt ekonomiskt när vildsvinen förstör grödor och mark, bland annat, säger hon i pressmeddelandet.

Relaterat till artikeln