Hälso- och sjukvården i Region Kronoberg står inför stora utmaningar, inte minst i form av en negativ ekonomisk utveckling.

Organisationen kommer att behöva genomgå omfattande förändringar för att lyckas möta framtida vårdbehov och nå ekonomisk balans, meddelas i ett pressmeddelande från Region Kronoberg.

Mot bakgrund av detta har Per-Henrik Nilsson, regiondirektör Martin Myrskog och den styrande politiska ledningen i Region Kronoberg kommit överens om att Per-Henrik Nilsson nu lämnar sitt uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Per-Henrik Nilsson har gjort många fantastiska insatser i Region Kronoberg och är en omtyckt person och läkare.

– Men i den situation vi befinner oss har vi i samråd bedömt att det behövs en förändring i det mycket viktiga och strategiska uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Rekrytering startar omgående

– Region Kronoberg befinner sig i en situation med stora ekonomiska utmaningar, precis som de flesta regioner i landet. Vi bedömer att det behövs en ny kraft som kan ta sig an dessa utmaningar med nya metoder och arbetssätt, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Det står ännu inte klart om Per-Henrik Nilsson kommer att fortsätta arbeta inom Region Kronoberg och i så fall i vilken roll.

Rekryteringen av en ny hälso- och sjukvårdsdirektör startar omgående.