I samband med att Strålfors bytte ägare till Postnord vid förra årsskiftet beslutade företaget att inte längre tillhandahålla handdukar till medarbetarna.

Från företagets sida sades att handdukarna användes väldigt sällan och att om man vill duscha kan man ta med egen handduk.

Enligt huvudskyddsombudet på företaget blev många missnöjda och i oktober förra året , eftersom arbetsgivare enligt lag är skyldig att tillhandahålla dusch om arbetet som utförs är smutsigt.

Arbetsmiljöverket har gett företaget rätt och skriver i sitt beslut att de inte kommer att förelägga Postnord med något åläggande eller förbud. Arbetet som görs på Postord är i stor utsträckning plock och paketering av postpaket och arbetsmiljöverkets motivering är att arbetet därmed inte är tillräckligt smutsigt eller svettdrivande för att arbetsgivaren ska krävas att stå för handdukar.

Frågan är dock inte slutgiltigt avgjord eftersom beslutet nu är överklagats till Förvaltningsrätten.