Hans-Agne Jacobsson var inredningsarkitekt och vd för Hans-Agne Jacobsson AB i Markaryd. Företaget tillverkade belysningsarmatur i metall och trä.

1954 byggde Jacobsson en fabrik på Esplanaden i Markaryd. Han är ett exempel på den designtradition som finns i Markaryd, menar kommunens näringslivschef, Bengt Göran Söderlind, som först föreslog att gatunamnet Esplanaden skulle ändras till Hans-Agne Jacobssons gata. Det sa dock miljö- och byggnadsnämnden i Markaryd nej till för en tid sedan.

Inte möjligt

– Enligt Länsstyrelsen, om jag kommer ihåg rätt, är det inte möjligt att ändra till nya gatunamn, säger John Karlsson som är miljö- och byggchef i Markaryds kommun.

Därför föreslår nu Bengt Göran Söderlind att parkområdet precis söder om återvinningsstationen vid Markaryds Kulturhus, längs Kungsgatan som vetter mot fastigheten Vargen 6, får namnet Hans-Agne Jacobssons plats. Anledningen till detta är att fastigheten mitt över vägen en gång inrymde Hans-Agne Jacobssons första fabrik.

Det föreslås också att ett minnesmärke, bestående av en armatur, som är ritad av Torsten Orrling, ställs upp på platsen. Detta tillsammans med en minnestext om Jacobsson.

Kommunfullmäktige anslog i samband med 2019-års kommunbudget 200 000 kronor till en armatur, en minnestavla och till att parkområdet ställs i ordning.

Inget att erinra

Beslutet denna gång i miljö- och byggnadsnämnden, efter det senaste sammanträdet, är att man inte har något att erinra mot förslaget att inrätta Hans-Agne Jacobsson plats i Markaryd. Miljö- och byggnadsnämndens svar ska nu lämnas till kommunfullmäktige. Dessutom ska utbildnings- och kulturnämnden få möjlighet att lämna synpunkter på minnesmärkets utformning och placering.