Den person som greps under tisdagen .

– Det här är ett högt prioriterat fall, säger Frederik Svärd, utredningschef på kriminalavdelningen i Ljungby.

Eftersom det råder förundersökningssekretess kan han inte informera om vad som hittills framkommit utöver de kortfattade rubrikerna i häktningsframställan. Och det handlar om sexuellt utnyttjande av barn (under dataspelstävling i Jönköping i juni 2015), utnyttjande av barn för sexuell posering på nätet samt kränkande fotografering i Ljungby kommun.

– Utredningen fortgår med oförminskad styrka. Just nu hålls förhör på löpande band. Det är informationsinhämtning och analys.

Frederik Svärd säger att det är ett omfattande material som tagits i beslag vid husrannsakan.

– Det är enormt tidskrävande och kommer att ta veckor, minst, att gå igenom allt.

Ändå så påpekar han att man har tillräckligt med personella resurser. Dessutom anlitas experter från andra håll.

– Bland annat så tar vi hjälp av nationella enhetens avdelning för dataprogram och analys, säger Frederik Svärd.

– Beviskraven är väldigt höga och vi måste vara oerhört noggranna i sådana här fall. Det är komplext och svårt att utreda.

På frågan om det rör sig om pedofili, som uppgifter gör gällande, så har han ingen kommentar utan hänvisar till åklagaren.

Vi har sökt henne utan framgång.

– Vi har varit väldigt förskonade från sådana här fall i Ljungby. Men det finns nog ett mörkertal, fall som inte kommit till vår kännedom.

Samtidigt betonar han att polisen inte behöver uppfinna nya rutiner. Man har färdiga koncept att utgå ifrån.

Exempelvis ska man snabbast möjligt kontakta föräldrar till barn som eventuellt blivit utsatta.