Älmhults kommun har under senare tid fått ett stort antal protestbrev med anledning av ensamkommande flyktingbarn.

Det gäller debatten kring avvisning från kommunen.

När de ensamkommande flyktingbarnen fyller 18 år lämnas ansvaret för dessa över till Migrationsverket.

Den rödgröna minoriteten har gång på gång förklarat att kommunen inte har råd att låta dem stanna.

Nu har kommunalrådet tänkt igenom situationen och kommit fram till att en skattehöjning kan lösa problemet.

– Mitt förslag är att vi går fram med en skattehöjning på 25 öre, säger Eva Ballovarre.

– Av de 9 miljoner kronorna går hälften av pengarna direkt till äldreomsorgen. Resten av pengarna läggs i en pott för oförutsedda händelser.

Tanken med detta är att de sistnämnda pengarna kan använda "till exempel den eventuella ökade kostnaden för de ensamkommande barnen".

Kommunalrådet anser att en skattehöjning behövs eftersom det ekonomiska trycket på kommunen är hårt.

I våras beslutades om ett sparpaket på 19 miljoner kronor, en summa som senare justerades till 23 miljoner kronor.

Av dessa pengar ska 7 miljoner plockas från socialförvaltningen och berör uteslutande äldreomsorgen.

I dagarna kom nästa beslut:

– Vi har även beslutat om besparingar på 7 miljoner kronor i den centrala verksamheten i kommunen.

– Det kommer att innebära uppsägning av personal.

Med andra ord blir det sparåtgärder även i kommunhuset där tjänster plockas bort och/eller slås samman.

Därmed anser kommunalrådet inte att man med nuvarande budget kan låta alla ensamkommande få stanna till de fått besked om de får asyl eller inte.

Eva Ballovarre hänvisar till att det är alliansen som, med stöd av Liberalerna och Sverigedemokraterna, röstade igenom besparingen.

– Det jag är mest missnöjd med är äldreomsorgens besparing på 7 miljoner kronor; det är en av våra svagaste grupper.

– Det är i princip alltid äldreomsorgen som får skäras i för att hitta pengar till annat.

– Detta är jag inte villig att göra, jag ser det som en omöjlighet, de går redan på knäna.

Ballovarre pekar också på den siffra som presenterades under måndagens sammanträde i fullmäktige.

Den visar att det kostar kommunen 11 miljoner kronor att fortsätta med verksamheten för ensamkommande flyktingbarn.

Den summan gäller för 2018.

– För Älmhults del kommer vi att få 600 000 kronor i år och 300 000 kronor nästa år i ett bidrag som kan användas för att låta barnen stanna.