Katarina Svärdh ser fram emot att tillsammans med Europakorridorens medlemmar verka för att uppnå den bästa nyttan av de stora investeringar i en ny generation järnväg, som nu ska göras av såväl staten som lokala och regionala aktörer.

– Vi talar om ett gigantiskt samhällsbyggnadsprojekt menar Katarina. Det känns stimulerande att få möjligheten att arbeta med alla kontaktytor hos föreningens medlemmar genom att bistå med kunskapsunderlag och verka för ökat samarbete, säger hon i ett pressmeddelande.

– Nu, när ett genomförande av Europabanan/Götalandsbanan, det nya höghastighetssystemet - närmar sig, märker vi hur utbyggnaden börjar ifrågasättas, säger Europakorridorens ordförande Paul Lindvall.

– Det är mot den här bakgrunden som styrelsen och jag är övertygade om att Katarina är bästa tänkbara val av ny VD säger Paul Lindvall. Hon har all den erfarenhet och de personliga egenskaper som krävs. Jag önskar henne hjärtligt välkommen och ser fram emot att få arbeta tillsammans med henne, säger han.