Just nu pågår skattningen (skörden) av honung, och han kan också för egen del konstatera att bikuporna i år innehåller endast hälften så mycket honung som normalt.

Det finns dock biodlare som är hårdare drabbade.

- De lokala skillnaderna är stora. Det finns odlare som helt blir utan honung, och det finns sådana som får ganska normala resultat, säger han.

Men det klena resultatet kommer ingalunda som en överraskning för Per Fyhrlund. De yttre förutsättningarna för en god honungsskörd har helt enkelt inte funnits.

- Det är vädret som styr. Utan sol och värme vill bin inte ut och flyga. De stannar inne i kuporna - och då blir det förstår ingen honung, säger han.

Regn, blåst och alltför låga temperaturer under våren och sommaren har också negativt påverkat blomningen i naturen.

- För att det ska bli nektar i blommorna krävs också sol och värme och dessutom vatten, säger Fyhrlund.

Betydligt allvarligare än en brist på honung är en försämring av pollineringen i naturen. Färre och passivare bin innebär direkta konsekvenser för människans levnadsvillkor. Honung kan man förvisso leva utan, men utan pollinerande bin kommer skafferiet att tömmas på mycket mer.

Per Fyhrlund förklarar sammanhanget.

- 75 procent av det som dukas fram på matbordet, är beroende av pollinering.

Därför behövs fler biodlare i Sverige, som kan förse naturen med fler pollinerande bin.

Det är för övrigt inte bara årets magra resultat som är förklaringen till den rådande svenska honungskrisen.

- Nej, det har varit tre svåra år i rad - för mycket väta 2015, för mycket torka 2016 och alltså opassande väder också 2017, säger Fyhrlund.

Detta betyder att många svenska biodlare nu är ekonomiskt pressade. Också för Per Fyhrlund har lönsamheten krympt. Men hans företag står inte och faller med honungen.

- Det gäller att ha flera ben att stå på, säger han.

Tillsammans med sin familj driver han företaget Rosendals Biprodukter. Själv jobbar han heltid i verksamheten och hustrun Veronica deltid vid sidan av arbetet som sjuksköterska. Också sönerna Emil och Oscar är delvis engagerade i verksamheten.

Företaget startade 2005 med tre bikupor. Sedan dess har verksamheten stadigt vuxit. I dag omfattar produktionen 500 bisamhällen utplacerade från Ljungby i norr till Vanås, nära Knislinge i Skåne, i söder.

Förutom produktion av honung ägnar sig företaget åt försäljning av bisamhällen. Vid anläggningen i Lidhult finns också en butik med självbetjäning.

Men Per Fyhrlunds mesta tid går numera åt till att yrkesutbilda blivande biodlare. Deltagarna kommer via Arbetsförmedlingen för att genomgå en 40 veckor lång utbildning med början i februari och avslutning i december.

Per Fyhrlund har många nya grepp på gång. Just nu är det aktuellt med ett samarbete med Svensk honungsförädling i Mantorp, landets största i branschen, som har efterfrågat honung från Rosendal.

Likaså är en samverkan med franska Propolia på väg att etableras. Meningen är att Rosendal ska bli grossist och distributör av de franska produkterna - till exempel salvor, schampon, livsmedel, halspastiller - som alla innehåller propolin, en produkt liknande kåda som bin använder som tätningsmedel,

Enligt Per Fyhrlund finns fler nyttigheter än enbart honung att hämta i en bikupa - till exempel pollen och bipröd (en blandning av pollen och honung).

- Det råder stor efterfrågan på detta hos uppköparna.