Polisregion Syd får en ökad budgetram för 2017 med 148 miljoner, vilket innebär en budgetram på 2931 miljoner kronor Det är en ökning med drygt fem procent, vilket är den största procentuella ökningen bland polisens sju regioner, enligt ett pressmeddelande på fredagen.

Syftet med budgetökningen är att öka resursen i regionen.


Trots den stora ökningen av budgetramen kommer den att bli snäv för region Syd. Förklaringen är att den ökade budgetramen ska räcka till såväl utökningen av antalet anställda som kostnader för lönehöjningar och andra ökade verksamhetskostnader.

Det kommer dock inte att bli aktuellt med några personalnedskärningar, om vi måste spara ska vi göra detta på annat sätt. Situationen i Syd är allvarlig.

Se mer i filmen.