– Genom denna satsning får vi möjlighet att locka fler och mer långväga besökare, som kommer för naturens skull, säger Malin Ekwall på Tiraholms Fisk. Vår egenfångade och odlade insjöfisk kommer förstås fortfarande att stå i centrum för verksamheten.

– Ett hotell blir således ett naturligt utvecklingssprång för den fortsatta verksamheten vid Bolmens västra strand.

Ungefär 35 000 besökare kommer årligen till Tiraholm, som ligger vid Bolmens västra strand. Platsen tillhör Hylte kommun men ligger bara några kilometer från Ljungby kommun.

De flesta av besökarna kommer från Sverige, men omkring 30 procent är från andra länder, framför allt Tyskland och Danmark. Med det kommande hotellet kanske det internationella inslaget blir ändå större.

De första spadtagen tas under sommaren, och anläggningen beräknas vara helt klar till sommaren 2018. Hotellet skall omfatta 18 rum och dessutom skall det finnas en konferensavdelning på gården.

– Vi vill erbjuda bygdens företag konferensmöjligheter samt övernattning för kunder och leverantörer, säger Malin Ekwall.

Anläggningen kan också bli basen för de utbildnings- och forskningsprojekt, som centreras till Tiraholm. Sydvatten driver till exempel projektet "Tänk H2O" vid Bolmen för gymnasieelever. På området byggs nu också en forskningsstation, där forskare från olika universitet skall hålla till under tider när de forskar om sjön Bolmen, dess vatten och fiskbestånd.

Tiraholms Fisk startade 1981 av Nils och Vicky Ekwall, och senare har även barnen Jens, Malin och Jonas engagerat sig i rörelsen. Målet från början var att fiska yrkesmässigt i Bolmen med hållbara metoder. Sju år senare startade man en av landets första gårdsbutiker, och mot slutet av 90-talet öppnade man en restaurang som endast serverade insjöfisk. Efter flera om- och nybyggnationer har restaurangen nu 110 sittplatser inomhus.