Officiellt öppnar hotellet först om två veckor, den första juni. Men det är nu så klart att gruppen med schweiziska yrkesfiskare, som är på studiebesök i Sverige, kan checka in under måndagen.

– Det är symboliskt väldigt roligt för oss att de första övernattande gästerna i vårt fiske- och vatteninspirerade hotell är kollegor, säger Nisse Ekwall på Tiraholms Fisk.

– De förstår de utmaningar och beslutsvåndor som ligger bakom den satsning som vi gjort.

Tiraholm ligger vid Bolmens västra strand, i Hylte kommun men alldeles intill gränsen till Ljungby kommun.

Läs mer: Hotell byggs vid Bolmen

18 rum

På kort tid - ungefär åtta månader - har hotellet, som omfattar 18 rum, konferenslokaler och frukostmatsal, blivit så klart så att de första gästerna nu kan checka in.

Det återstår lite arbete, bland annat med utemiljöerna, men i stora drag är hotellet klart.

Ytterväggarna till hotellet kom i moduler i oktober månad. Stora delar av det lokala näringslivet har engagerats i byggandet, och nu är man framme vid målet.

Läs mer: Så går nya hotellbygget

Startade 1981

Tiraholms Fisk startade 1981 av Nils och Vicky Ekwall med målsättningen att fiska yrkesmässigt i Bolmen med hållbara metoder. Senare tillkom gårdsbutik och därefter restaurang. Affärsidén är att fånga, förädla, sälja och servera fisk från Bolmen.

Nu kompletteras detta också med hotell-och konferensanläggningen.

Årligen besöker ungefär 35000 personer Tiraholm. Tre av tio besökare kommer från andra länder än Sverige - framför allt från Tyskland och Danmark.