Hur är det möjligt att ledande politikerna det vill säga beslutsfattarna i Älmhults kommun lyckas skapa så många frågetecken och så mycket oklarheter i en enda affär? Är ni politiker medvetna om att ni har fått ett förtroende från Älmhults innevånare att arbeta fram rätt bra beslutsunderlag och fatta beslut utifrån dessa underlag som säkerställer att skattepengarna hanteras optimalt. Kan Alliansen verkligen garantera detta i pågående skolaffär i Älmhult? Som betraktare av samtalen mellan politikerna i Smålänningens artiklar så är ”nej” ett solklart svar. Kommunen har ju inte ens konkurrensutsatt denna affär och hur kan då politikerna ha ett beslutsunderlag som säkerställer att skattepengarna används rätt?

I den senaste artikeln framkommer det att avtalet just nu ligger hos jurister. Det innebär att affären inte är sluten och påskriven vilket fortfarande gör det möjligt för beslutsfattarna att redogöra för skattebetalarna de ekonomiska skillnaderna mellan att en privat aktör skall ta investeringen kontra kommunen och varför man inte konkurrensutsatt detta. Att argumentera för att kommunen inte kan låna på grund av lånetak och att varje generation skall bära sina skulder håller inte riktigt. När det gäller lånetak så har både kommunens ekonomichef men också företrädare för kommuninvest eliminerat detta argument. När det gäller generationsargumentet så kan vi vara så pass realistiska att det inte är hållbart, vi pratar om lån på nästan 1 miljard kronor som skall amorteras på mellan 50-80 år och med tanke på att det inte amorteras något idag så känns det än mer orealistiskt.

Är det inte bättre att kommunen investerar själva och tar differensen av den ökade kostnaden som det innebär att ha en privat aktör (fullt naturligt med högre kostnader då den privata aktören är vinstdrivande) för att amortera befintliga lån istället?

Är det möjligen så att det gått så mycket prestige i denna fråga så att vissa inte kan backa tillbaka för att ”göra om och göra rätt”? Om så är fallet så borde man ställa sig frågan på vilkas uppdrag man sitter på och vilka skyldigheter mot uppdragsgivarna man har.

Frågande kommuninvånare

Relaterat till artikeln