Kenneth Pettersson ställde sina frågor till kommunalrådet Magnus Gunnarsson (M).

– Det finns äskande i detta budgetförslag som inte fanns med för ett år sedan, tycker du att det är en ansvarsfull planering att det plötsligt dyker upp så stora investeringar? Varför kräver ni inte svar från tekniska nämnden om detta?

Gunnarsson svarade att det förvisso är bättre ju tidigare både politiker och allmänhet får information om kommande investeringar, men att planen som tas i samband med budgeten är en inriktning och att det kan hända saker därefter.

– Det är också så att tekniska förra året hade äskande som inte beviljades, och en del av det har slagit igenom nu.

Kenneth Pettersson:

– Jag förstår att det kan poppa upp akuta saker, men det är lite oroande att det poppar upp saker för 22,4 miljoner kronor. Som överföringsledningen mellan Angelstad och Bolmen för fem miljoner kronor. Mig veterligen har det inte skett någon drastisk befolkningsökning där. Varför begär ni ingen förklaring om det? Ni skulle kunna borra för en bråkdel av kostnaden.

Magnus Gunnarsson avstod från att svara på detta.

Läs mer om fullmäktigemötet här.

Relaterat till artikeln