Ser mig återigen manad att efter dagens, som vanligt alldeles utomordentliga artikel, avseende den så kallade skolaffären uttala min uppfattning.

I mina ögon är alla politiker tillsatta av ”företaget Älmhults kommuns” invånare i allmänna val.

Dessa politiker representerar kommuninvånarna i ett så kallat fullmäktige. Att leda denna verksamhet utses en styrelse (kommunstyrelse) som har ett antal anställda tjänstemän till sitt förfogande för att sköta verksamheten!

I mina ögon är detta upplägget förvillande likt vilket större företag som helst. Där det finns ägare och styrelse.

Berätta gärna för mig i vilket företag man från styrelsens sida kan vägra svara på ägarnas frågor eller hemlighålla kommande affärer? Eller som i denna ”affären” uppvisa en sådan fullkomlig okunskap eller ovilja att berätta om vad som pågår.

Att tjänstemännen uppvisar ovilja och okunskap är kanske inte så uppseendeväckande.

Rolf Carlsson

skattebetalare (”ägare”) i Älmhults kommun