I en interpellation som ska besvaras i fullmäktige tar socialdemokratiska ledamöten Henrysson upp budgeten som M+KD fick igenom med stöd av SD i riksdagen. Hon noterar att anslagen för inventering av nyckelbiotoper är helt borta.

"Denna inventering kan vara helt avgörande när myndigheter ska besluta och ge tillstånd i ärenden som till exempel anläggande av vindkraft och torvtäkter", skriver hon.

Vidare ska skyddet av värdefull natur dras ner med 740 miljoner kronor och detta innebär även att markägare kommer få vänta oacceptabelt länge på ersättning av bildandet av reservat, enligt Henrysson.

Utöver minskade klimatinvesteringar på 100 miljoner, som stöd till solceller och elfordon minskar investeringsstödet till gröna städer, med cirka 50 miljoner. Sammanlagt blir det 2,1 miljarder kronor mindre till miljö och klimat.

Med anledning av nedskärningarna frågar Henrysson hur Gunnarsson tänker att Ljungby kommun ska klara målen man skrivit på i borgmästaravtalet? Hon undrar också: Hur påverkar dessa neddragningar Ljungby kommun?