Under lång tid har det varit låsta positioner vad gäller de rödgrönas inställning till Hvita korset.

Där ska en kulturfabrik ligga, och inte på någon annan plats.

Alliansen ville däremot öppna möjligheten att placera en kulturell mötesplats kring Silverdalen och Folkets hus.

En utredning skulle visa vilken av platserna som var ekonomiskt mest fördelaktig.

Men någon sådan utredning blev det inte.

Orsaken: De förslag som skulle kostnadsberäknas ansågs inte vara möjliga att jämföra.

Därmed fick de rödgröna avskriva Hvita korset som kulturcentrum.

– Tanken med Hvita korset var integration mellan ung och gammal, och det är fortfarande viktigt, säger Eva Ballovarre.

– Men det är också viktigt att vi kommer vidare.

Därför har det inom kommunen bildats en arbetsgrupp som består av, förutom kommunalrådet, Sonja Emilsson (M), Elizabeth Peltola (C), Gusten Mårtensson (C), Jan Fagerberg (MP), Anton Härder (S) samt kommunchef Roland Eiman.

Gruppens möten har resulterat i framförallt följande:

1. Stadsarkitekten ska ta fram planskisser för bostäder och lokaler för kommunal verksamhet vid Hvita korset.

2. Det ska utredas vilka verksamheter som ska finnas på Silverdalen och hur biblioteket och Kulturhuset Blohmé kan användas.

Därmed är ambitionen att kommunen i hög grad använder lokaler som redan finns.

– Det är inte säkert att vi ska bygga något på Silverdalen.

– Däremot ska utescenen ingå i diskussionen.

Men att titta över om det finns behov av renovering, och utbyggnad, ingår också i uppdraget vad gäller Silverdalen.

Under arbetets gång ska kommunen ha en dialog med såväl Folkets hus som bouleföreningen.

– Vi vill lyssna av vad Folkets hus har för planer och vi vill att de får reda på vilka planer vi har för området.

– Kommunen äger en del av marken i Silverdalen, medan Folkets hus äger en del. Även Atteviks äger mark i området.

Kommunen är helt enkelt öppen inför vilka möjligheter som finns, något man nu ska fila på.

Någon kalkyl för vad det får kosta finns inte.

– Jag har inget svar på den frågan, säger kommunalrådet.