I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. De betygsätter hur bra kommunen är som en plats att bo och leva på.

Betyget sammanfattas i ett index (NRI, nöjd region index) där 100 är det maximala betyget. Under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Ljungby, Markaryd och Älmhult har alla deltagit i mätningarna. Ljungby var med förra året och de andra två kommunerna hösten 2017.

Resultatet från de tre mätningarna visar att invånarna ger sina hemkommuner godkänt med index kring 60. Cirka fyra av tio i de tre kommunerna uppger att de starkt kan rekommendera släkt och vänner att flytta dit. Men en av fem eller cirka 20 procent avråder detta bestämt.

Men inom varje kommun skiljer det lite vad man uppskattar och tycker är dåligt. Frågorna från SCB gäller också vad man anser om boende, arbete, fritid, kommersiellt utbud, utbildning och trygghet i den egna kommunen.

I Ljungby var det tryggheten och kommunikationer som fick lite lägre betyg. Två frågor stack ut negativt: trygghet mot inbrott och förbindelser vid längre resor. Däremot gillar boende i Ljungby livsmedelsbutikerna och grönområden i kommunen.

Boende i Markaryd ger lägre betyg till trygghet och bostäder, men verkar uppskatta det kommersiella utbudet lite mera.

I Älmhult är det bostäderna som verkar mest bekymmersamt, enligt de tillfrågade men möjlighet till jobb får högsta indexbetyget.

Undersökningen har gjorts sedan 2005 och de flesta kommuner i landet har varit med någon gång.